รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Attachments:
Download this file (การนำผลการประเมินจริยธรรมมาใช้ในการบริหารรัพยากรบุคคล.pdf)การนำผลการประเมินจริยธรรมมาใช้ในการบริหารรัพยากรบุคคล.pdf[ ]1053 kB
Download this file (แบบดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf)แบบดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf[รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาบการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565]68 kB

พิมพ์