แจ้งเรื่อง/ร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่