แบบสอบถามความพึงพอใจ

Attachments:
Download this file (การสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการ.pdf)การสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการ[การสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564]1599 kB