สภา อ.บ.ต.

 • นายสาธิต แดงสุวรรณ์

  นายสาธิต แดงสุวรรณ์
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

 • นางสาวพาพิชชา ประเนติ

  นางสาวพาพิชชา ประเนติ
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

 • นายกำพล ดอกเทียน

  นายกำพล ดอกเทียน
  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายพนัส กันภัย

  นายพนัส กันภัย
  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสมพงษ์ แต้มทอง

  นายสมพงษ์ แต้มทอง
  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายนันทพล แก่นจันทร์

  นายนันทพล แก่นจันทร์
  ส.อบต. หมู่ที่ 4


พิมพ์