ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.110-50 สายซอยเขาป่าช้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเป็ด จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,375 ตารางเมตร


พิมพ์