ประกาศ อบต.หนองเป็ด เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2


พิมพ์