ประกาศอบต.หนองเป็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดให๘่ บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 3


พิมพ์