ประกาศอบต.หนองเป็ด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.110-50 สายซอยเขาป่าช้า หมู่ที่ 4 ต.หนองเป็ด จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,375 ตารางเมตร อบต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี


พิมพ์