ประกาศ อบต.หนองเป็ด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ และรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2565)


พิมพ์