ประกาศ อบต.หนองเป็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบุก ฯ โดยวิธีคัดเลือก


พิมพ์